Het bestuurSchrijf je in!

Dagelijks bestuur

Penningmeester

Hellen de Zeeuw
penningmeester@scrumboks.nl

Voorzitter

Alex Meeter
voorzitter@scrumboks.nl

Secretaris

Ron van Os
info@scrumboks.nl

Algemeen Bestuur

Wedstrijdsecretaris Senioren

Alex Meeter & Marcel van den Brun
wedstrijdsecretaris@scrumboks.nl

Westrijdsecretaris Jeugd

Hellen de Zeeuw
jeugd@scrumboks.nl

Wedstrijdsecretaris TBM

Bas van Ooijen
tbm@scrumboks.nl

Sponsorzaken

Vrij
sponsorzaken@scrumboks.nl

PR en ledenwerving

Vrij

Hoofdtrainer

Hans Meeter
hoofdtrainer@scrumboks.nl

Vrijwilligers

Altijd welkom!

Beheer accomodatie

Hendrik Meeter

 

De statuten en het huishoudelijke reglement van RC de Scrumboks liggen ter inzage in het clubhuis aan de Beethovenstraat 18a op sportpark “Rauwenhof”.

U kunt ook contact opnemen, tevens voor al uw vragen en/of opmerkingen met de Secretaris: Ron van Os  info@scrumboks.nl

Tijdens de trainingen en wedstrijden krijgen wij soms op- en aanmerkingen over bepaalde onderwerpen. Niet alleen over rugby zelf maar ook over het bestuur, trainingen, clubhuis etc. Natuurlijk moet je ons hier altijd over blijven aanspreken maar soms is een mail makkelijker.

Om deze reden hebben wij een nieuw mail account aangemaakt nl. klachten@scrumboks.nl 
Dit adres kun je gebruiken voor op- en aanmerkingen, verbeteringen, klachten etc. Als bestuur zullen wij zorgvuldig omgaan met de mails die worden gestuurd.