ContributieSchrijf je in!

Contributie Seizoen 2016/2017

Klasse

Geboortejaar

Code

Jaarlijks

1e kwartaal

Kwartaal 2 , 3 & 4

Senioren voor 1996 SE € 281,00 € 120,00 € 53,50
Recreanten Senior RE € 204,00 € 76,50 € 42,50
Colts 1996 – 1997 – 1998 CO € 190,00 € 85,00 € 35,00
Junioren 2001 – 2002 JU € 161,00 € 62,00 € 33,00
Cubs 2003 – 2004 CU € 155,00 € 56,00 € 33,00
Mini’s 2005 – 2006 MI € 155,00 € 56,00 € 33,00
Benjamins 2007 – 2008 BE € 150,00 € 51,00 € 33,00
Turven 2009 – 2010 TU € 150,00 € 51,00 € 33,00
Guppen 2011 GU € 150,– € 51,00 € 33,00
Trainend senior voor 1996 TR € 160,00 € 40,00 € 40,00
Trainend jeugd 1997 – 2008 TR € 132,00 € 33,00 € 33,00
Ondersteunend OL € 27,50

Voor spelende leden is een spelerskaart verplicht. Deze kaart wordt aangevraagd bij de Bond en de Bondscontributie wordt voorafgaand aan elk nieuw speelseizoen door de vereniging betaald. Bij de betaling van de contributie dient u rekening te houden met het feit dat de eerste termijnbetaling tevens de Bondscontributie bevat.

De data dat het bedrag overgemaakt moet zijn:

1e betaling     01 september 2016
2e betaling    01 december 2016
3e betaling    01 maart 2017
4e betaling    01 juni  2017

Dit kan naar bankrekeningnummer NL 49 ABNA 0417 5884 61 t.n.v. Rugbyclub de Scrumboks o.v.v. je naam of naam van het kind.

Voor Scrumboks studenten:

Ook voor dit seizoen (2016-2017) geven we weer korting aan de studenten. De korting is 15% op de clubcontributie, dus niet op de contributie van de NRB. Als je hiervan gebruik wil maken, moet je zelf de aanvraag indienen bij de penningmeester samen met een bewijsstuk (studentenpas, ov-jaarkaart e.d.)

Voor meer informatie over de contributie kunt u terecht bij Hellen de Zeeuw / Penningmeester.

Mailadres: penningmeester@scrumboks.nl
Telefoonnummer: 0345-683296 /0611105483